Cabinet Members

ali-asgar-bhai-partapur-ekjaanyusuf-bhai-siyahishabbir-bhai-patwaburhanuddin-bhai-gangapurali-asgar-bhai-turraYusuf Bhai Kholiyamoiz-bhai-kanorabde-ali-bhai-koliyarisaifuddin-bhai-hitahussain-bhai-sabun