Cabinet Members

Adnan Bhai FatehnagarAli Asgar Bhai SiyahiBurhanuddin Bhai DalalBurhanuddin Bhai PartapurHatim Bhai PhalasiyaHussain Bhai BhinderHuzaifa Bhai RVMurtaza Bhai CommonQutbuddin Bhai Wagpura